Inschrijven voor Move4u

Vul het formulier in om je in te schrijven.

Inschrijfdatum

Gegevens Move4u-lid / verenigingslid

Lidmaatschappen

Ondertekening

Ondergetekende meldt zich aan voor de volleybalvereniging MOVE4U en verklaart zich akkoord met de betaling van de contributie door het invullen van het machtigingsformulier.

Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA

Volleybalvereniging MOVE4U
Berkendreef 123
3137 BE Vlaardingen
Nederland
Incassant ID: NL56ZZZ243490660000
Reden betaling: Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

  • Volleybalvereniging MOVE4 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging MOVE4U
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.Vraag uw bank naar de voorwaarden. Deze machtiging kan schriftelijk worden ingetrokken bij de penningmeester van MOVE4U