Barrooster

Bij Move4u hebben we de bar en kantine in eigen beheer. Dat betekent voor de leden dat er in toerbeurt bardiensten gedaan moeten worden. Hiervoor stelt de barcommissie een rooster op, zodat deze bardiensten eerlijk verdeeld worden over de teams.

Hier vind je het barrooster

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Voor iedereen die een bardienst moet doen, dus ook ouders van jeugd, geldt dat het verplicht is om in het bezit te zijn van het certificaat IVA, instructie verantwoord alcohol schenken. Een certificaat hiervoor halen kan online: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken

Sociaal hygiëne en BHV

We zijn als vereniging verplicht dat er leden beschikken over sociaal hygiëne en er gecertificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig zijn in het pand. Heb jij een van deze certificaten en is dat nog niet bekend bij het bestuur? Laat het ze snel weten! Lijkt het jouw interessant om je sociaal hygiëne te halen of om BHV'er te worden? De vereniging heeft hiervoor een regeling om dit mogeijk te maken. Neem hiervoor contact op met het bestuur.